Flexibilisering van werk

Onze ambitie in een veranderende markt

Opdrachten in plaats van functies
De Talenten Coöperatie werkt op basis van concrete opdrachten, met een begin en een eind. Vaak zullen deze opdrachten bestaan uit een of enkele taken die door dezelfde zelfstandige worden gedaan. Bij complexere opdrachten verdelen we de taken over verschillende zelfstandigen en zetten we het juiste talent op de juiste opdracht.

Zelfstandig zijn in een coöperatie
Succesvol zelfstandig zijn is een uitdaging. Werk vinden, bijblijven in kennis, de administratie, allemaal randzaken die de ondernemer afleiden van zijn kerntaak. Door samen te werken in een coöperatie kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich kan richten op zijn talent. De overige zaken regelen we binnen de coöperatie.

Geen winstoogmerk
Doelstelling van de coöperatie is bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van onze leden, waardoor een structureel inkomen kan worden gegenereerd.

Regionale organisaties met een beperkte omvang
De coöperaties bestaan uit maximaal 25 leden. Deze omvang maakt een eenvoudige besturing met beperkte overhead mogelijk. Leden selecteren zelf nieuwe leden en waarborgen daarmee de kwaliteit. Hierdoor zijn opdrachtgevers verzekerd van een hoge kwaliteitsstandaard. Het regionale karakter zorgt ervoor dat de dienstverlening dichtbij de klanten wordt georganiseerd. Met een eigen netwerk ontstaat zo vertrouwen en wederkerigheid. De aanpak is eenvoudig schaalbaar, door verschillende coöperaties te starten willen we een landelijke dekking realiseren.

Focus op specifieke taken
De Talenten Coöperatie richt zich op het regionaal uitvoeren van diensten binnen de zakelijke markt. We bieden ondersteuning op het gebied van administratie, personeel, communicatie, ict, marketing en control.

Met deze inrichting stelt de coöperatie ondernemers in staat om zich toe te leggen op hun core business. Tegelijkertijd kunnen zelfstandige ondernemers zich focussen op taken waar hun talent ligt.